La publicité

Geen vluchtige sms-reclame of virals maar oude publiciteit die de tijd trotseert.